AKADEEMIA nr. 6 – 1989

Vabameelsus kaitseolukorras: Kust tulevad diktatuuri püüded

Konstantin Konik .............. 1139

Riigifilosoofia

Eduard Tennmann ........... 1145

Teichmüller-Tennmanni kristluse filosoofiast

Otmar Pello ..................... 1151
Tõlkinud Kalle Kasemaa ..........

Komi tragöödia: "Kuldnaisele" tema elav kodumurre!

Mihhail Hudojev .............. 1165
Tõlkinud Jaan Isotamm ............

Mist neist saab?

Hando Runnel ................. 1179

Küsimus tehnika järele

Martin Heidegger ............ 1195
Tõlkinud Ülo Matjus .................

Eesti ballaad 30. aastate teisel poolel

Arne Merilai .................... 1229

Ballaade

Hendrik Adamson .......... 1267

"Le sous-marine fantôme": Veel Orzeli juhtumist

Mart Sarapuu ................ 1277

Üks võimalik visioon kolmandast riigist

Henn Käärik .................. 1285

Euroopa föderatsiooni idee

Jaan Tõnisson ............... 1292

Arvustus: Ilmar Talve. Maapagu: Sebastian Alkmani ülestähendusi aastaist 1906–1917. I–II Lund, 1988

Jaan Undusk ................. 1305

Editorial note. Summary ......................................................................................................... 1322

Venekeelsed kokkuvõtted. ..................................................................................................... 1325

Gustave Flaubert inimesena. Essee. II

Ilmar Vene .................... 1329