AKADEEMIA nr. 7 – 1989

Eesti iseseisvumise astmed

Hillar Randalu ....................... 1363

Väikerahvaste poliitilisest ökoloogiast

Jaanus Kiili ........................... 1369

Maaseaduse aastapäeval

Kaarel Liidak ....................... 1374

Eesti inimökoloogilisest seisundist

Tiina Raitviir ......................... 1390

Mõtisklusi riikide ja etnoste piiride tähtsusest

Abel Miroglio ....................... 1416
Tõlkinud Andres Raudsepp ..........

Karl Marx

Bertrand Russell .................. 1430
Tõlkinud Ene-Reet Soovik ............

Utoopia ja filosoofia

Vootele Vaska ..................... 1441

Kärbsed ja kirikud

Hando Runnel ..................... 1450

Luulet

Laur Tamm ......................... 1458

Kangelane ja ühiskond

Paavo Kivine ....................... 1466

"Ainult"

Leo Anvelt .......................... 1477

Tähelepanekuid füüsikute mõtlemisviisist

Henn Soonpää .................... 1481

Verbaalne suhtlemine

Roman Jakobson ............... 1487
Tõlkinud Ilmar Anvelt ...................

Eesti keele tekkimise lugu

Huno Rätsep ...................... 1503

Piiblitemaatika eesti heliloomingus

Hugo Lepnurm .................... 1525

Arvustus: Elmar Järvesoo. Dotsent Jaan Mets: Biography with
an English summary. Toronto, Üliõpilasselts "Liivika" kirjastus, 1988. 196 lk.

Jaan Lepajõe ...................... 1533

Arvustus: Eesti Teadusliku Seltsi Rootsi Aastaraamat X 1985–1987. Toimetanud Leo Andrén, David Papp, Enno Penno, Ago Vallas. Sockholm, 1988. 194 lk.

Margus Laidre ..................... 1535
Editorial note. Summaries ...................................................................................................... 1543

Venekeelsed kokkuvõtted. ..................................................................................................... 1548

Gustave Flaubert inimesena. Essee. III

Ilmar Vene ......................... 1553