AKADEEMIA nr. 9 – 1989

Kaitsekõne

Hando Runnel ..................... 1811

Õun

Madis Kõiv ......................... 1816

Meil aiaäärne tänavas

Madis Kõiv ......................... 1829

Norra rahvusromantilisest kunstist

Jaak Kangilaski .................. 1839

"Rahvusriigi" kriitika. II

Karl Aun ............................ 1853
Tõlkinud Ene-Reet Soovik ..........

Põhjus ja tagajärg biloogias

Ernst Mayr ......................... 1869
Tõlkinud Kalle Hein .....................

Ristiusk ja maailma tulevik

Rudolf Kiviranna ................ 1890

Esimene eestikeelne Piiblitõlge – 250

Ülle Rannut ....................... 1897

Ääremärkusi

Jorge Guillén ..................... 1909
Tõlkinud Ain Kaalep ...................

Peeter Tarveli elu ja töö. I

Jüri Kivimäe ...................... 1913

Reformaator, kellel oli rauda veres: Pidukõne Jaan Tõnissoni auks

Konstantin Päts ................ 1943

Koodi Jaan: Kuidas tekivad kangelasmüüdid?

Oskar Loorits ................... 1949

Arvustus: Eesti vabadusvõitlejad Teises maailmasõjas.Koostanud August Jurs. Toronto. Sihtasutus "Võitleja" Raamatu Toimkond, 1987.

Evald Laasi ..................... 1965

Väitlus: Hannes Walter. Kodu kaitseks. – Akadeemia, nr 3, 1968.

Margus Laidre, Tõnu Tannberg – Hannes Walter ................1968
Editorial note. Summaries ...................................................................................................... 1973
Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 1979

Vene kommunismi lätted ja tähendus. II

Nikolai Berdjajev ............. 1985
Tõlkinud Jaan Isotamm ............