AKADEEMIA nr. 4 – 1990

Eesti agraarfilosoofia võimalusi

Jaan Lepajõe .......................... 675

Murrangud kolmes maailmavaates ja valdkondade segunemine. II

Daniel Bell ............................. 686
Tõlkinud Tiiu Hallap........................

Sissejuhatus mõistusesse

Priit Kogerman ....................... 701

Seitse teesi demokraatliku sotsialismi kohta

Günter Grass ........................ 718
Tõlkinud Mati Sirkel........................

Üldine hääleõigus

Maurice Maeterlinck ............. 724
Tõlkinud Enn Sarv..........................

Religioon ja kirjandus

T. S. Eliot .............................. 731
Tõlkinud Toivo Pilli........................

Burnt Norton

T. S. Eliot .............................. 746
Tõlkinud Ants Oras........................

Esseenide paasa ja Jeesuse viimane õhtusöömaaeg

Kaide Rätsep ....................... 754

Mõõgaga leegi vastu: Mis õigusega ja mis mõttega kurjategijat karistatakse?

Jaan Sootak ......................... 775

Kostmine küsimusle: Mis on valgustus?

Immanuel Kant .................... 801
Tõlkinud Eduard Parhomenko......

Mälestusi Tartust iseseisvuse teisel aastakümnel

Elmar Järvesoo ................... 812

Arvustus: Jaan Puhvel. Comparative Mythology. Baltimore and London, John Hopkins University Press, 1987.

Anne Lill .............................. 829
Filosoofiast hoolivale lugejale ................................................................................................ 836
Editorial note. Summaries ...................................................................................................... 836
Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 843

Vene kommunismi lätted ja tähendus. VI

Nikolai Berdjajev ................. 849
Tõlkinud Jaan Isotamm................