AKADEEMIA nr. 10 – 1990

Etnilised vähemused Euroopas: Mõned ruumilised probleemid

André-Louis Sanguin ........................ 2019
Tõlkinud Ott Kurs........................................

Diversiteedist looduses ja ühiskonnas

Walter Rand ..................................... 2029

Kakskümmend aastat armastuse anatoomiat. II

Aleksander Pulver ............................ 2051

Luulet

Hermann Hesse .............................. 2080
Tõlkinud Ain Kaalep...................................

Raamatute lugemisest

Hermann Hesse .............................. 2082
Tõlkinud Heli Kukk.....................................

Lugemine: Fenomenoloogiline lähenemisviis

Wolfgang Iser .................................. 2090
Tõlkinud Toomas Rosin.............................

Sümboolika kujutavas kunstis. I

Aniela Jaffé ..................................... 2118
Tõlkinud Ivar Männamaa...........................

Ludwig Mercklin

Niina Raid ...................................... 2141

Mereväeoperatsioonidest Eesti rannikul aastail 1854–1855

Ian R. Stone ................................... 2152
Tõlkinud Jaap Ora....................................

Teenides isamaad: Riigikontrolör Karl Soonpää päevik 1939–1940. IV ................................. 2163

Arvustus: Harri Moora. Personaalnimestik. Koostaja S. Jakobson. Tallinn, Eesti Teaduste Akadeemia Raamatukogu, 1989.

Rein Kruus ..................................... 2188

Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1977

Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 1981

Ellu jääda ja edasi minna. V

Ilmar Tammelo ............................... 2205
Tõlkinud Ilmar Anvelt................................