AKADEEMIA nr. 4 – 1991

Aja probleemid kosmoloogias: Minevik ja tänapäev

Piret Kuusk ................................... 691

Mis on vabadus? II

Hannah Arendt ............................. 699
Tõlkinud Ene-Reet Soovik....................

Eksistentsiaal-aktiivse tegevuse teooria

Jaak Rakfeldt ................................ 717

13 kommentaari Jaak Rakfeldti juurde

Maie Kreegipuu ............................ 728

Poliitiline sotsialiseerumine demokraatia tingimustes

Edgar Krull ................................... 740

Ülestõusu psühholoogiline mudel

Vid Pecjak ................................... 763
Tõlkinud Jaap Ora................................

Pär Lagerkvisti lakkamatu kahekõne

Ilmar Vene ................................... 774

Luulet

Pär Lagerkvist ............................. 791
Tõlkinud Ilmar Vene.............................

Kakssada aastat hiljem: Arutlusi Johann Gottlieb Fichte Inimese määratluse väljaande puhul 1988. aastal Tallinnas. II

Madis Kõiv .................................. 796

Meie loome oma ajalugu!: Richard Rohu artiklied aastaist 1918–1920 ................................. 829

Rudolf Gottfried Kallas koolimatemaatikuna

Olaf Prinits .................................. 843

Arvustus: Margus Laidre. Schwedische Garnisonen in Est- und Livland 1654–1699. Tallinn: Valgus, 1990.

Tõnu Tannberg ............................. 863
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 869
Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 875

Märgid ja sümbolid kujutavas kunstis. VI

George Ferguson ......................... 881
Tõlkinud Meelis Sügis, Tõnu Karolin ja Heili Einasto