AKADEEMIA nr. 8 – 1991

Juhid ja grupid psühhoanalüütilisest vaatepunktist 

Eve Suurvee ................................. 1587

Inimene kristluses ja marksismis

Paul Tillich ................................... 1609
Tõlkinud Elmar Salumaa........................

Kosmiline kiirgus ja aatomituumade astrofüüsika

Rein Silberberg ........................... 1629

Kosmoselaeva "Maa" tulevikumajandus

Kenneth E. Boulding .................... 1637
Tõlkinud Toomas Pallo...........................

Cicero: Edev ja surematu. II

Ilmar Vene .................................. 1653

Lucius Lucceiusele

Marcus Tullius Cicero ................. 1670
Tõlkinud Ilmar Vene..............................

Humanism ja valgustus: Murrang Eesti kirjandusideoloogias eelmisel kümnendil

Hasso Krull ................................. 1676

Luulet: Sõja aegu

Uku Masing ................................ 1684

Konsensus ja enamuspõhimõtte ajaloost. I

Hans Hattenhauer ..................... 1693
Tõlkinud Marju Luts..............................

Eesti – Vene majanduslik külgetõmme Eesti omariikluse esimesel aastakümnel

Jaak Valge ................................. 1714
Dokumente Petseri- ja Virumaa jaotamise kohta. I ................................................................ 1736

Arvustus: Uurimus idapoolsetest soome-ugri rahvastest. Seppo Lalluka. The East Finnic Minorities in the Soviet Union: An Appraisal of the Erosive Trends. (Suomalaisen Tiedeakatemian Toimituksia. Sarja B. Nide 252.) Helsinki, 1990.

Ott Kurs ..................................... 1759
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1765
Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 1770

Masside mäss. I

José Ortega y Gasset ................ 1775
Tõlkinud Ruth Lias...............................