AKADEEMIA nr. 2 – 1992

Vestlus vabamüürlusest valgustuse valguses

Juri Lotman ..................................... 227
Küsinud Eduard Parhomenko................

Ernst ja Falk: Vestlusi vabamüürlastele. I

Gotthold Ephraim Lessing ............. 242
Tõlkinud Krista Läänemets.....................

Pragmatism ja filosoofia. II

Richard Rorty ................................ 268
Tõlkinud Märt Väljataga.........................

Püha rist

Villem Ridala .................................. 303

Kelle ees on kurjategija süüdi?: Keskaja kriminaalõiguse era- ja avalik-õiguslikust iseloomust

Jaan Sootak .................................. 319

Mis on poliitika?

Robert A. Dahl ............................. 337
Tõlkinud Ene-Reet Soovik....................

Eesti kuuluvus Baltoskandiasse

Edgar Kant ................................... 354

Dokumente metsavendlusest ja vastupanuliikumisest Eestis. V .
Arvustus: Esimene sammuke rändamise teel. Ene Grauberg, Kiira Kivinurk. Inimene, ühiskond, maailm: Filosoofia ajaloo õpetamiseks XII klassile. Tallinn: Eesti Õppekirjanduse Keskus, 1990.

Eero Loone .................................. 409
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 415
Venekeelsed kokkuvõtted ...................................................................................................... 419

Masside mäss. VII

José Ortega y Gasset .................. 423
Tõlkinud Ruth Lias...............................