AKADEEMIA nr. 6 – 1992

Peccavi et passus sum, plura adhuc passurus

Uku Masing ...................................... 1155

Ühise eesti kirjakeele taotlemine XIX sajandi alguses

Heli Laanekask ................................ 1172

Mitteametlik kaubavahetus Eesti–Vene piiril aastatel 1921–1924

Jaak Valge ...................................... 1200

Euroopa sümboolika

Hans Hattehauer ............................. 1229
Tõlkinud Ave Roomets...............................

Rõõmule / An die Freude

Friedrich von Schiller ...................... 1241
Tõlkinud Rein Sepp...................................

Kõik suur seisab tormis: Lisandusi Spiegel ' i - kõnelusele Martin Heideggeriga

Ülo Matjus ...................................... 1246

Galilei relatiivsusprintsiibile ei leidu alternatiivi

Meelis Wiiret ................................... 1270

Must–valge lipu all. III

Rein Marandi .................................. 1302
Tõlkinud Marju Luts..................................

Dokumente metsavendlusest ja vastupanuliikumisest Eestis. IX ...................................... 1310

Arvustus: Ühe mälukanga lõimi. Bernard Kangro. Kipitai:Autobiograafiline romaan. Lund: Eesti Kirjanike Kooperatiiv, 1992.

Janika Kronberg .............................. 1323

Arvustus: Välis–Eesti ajalugu uurides. Balti Ülikool Saksamaal 1945–1949. Baltic University in Germany 1945–1949: Koguteos.(Balti Ülikooli Eesti Seltsi toimetis.) Toim. Elmar Järvesoo. Toronto, 1991.

Tiit Pruuli ........................................ 1326
Editorial note. Summaries ................................................................................................... 1329
Venekeelne kokkuvõte ....................................................................................................... 1338

Mängiv inimene. IV

Johan Huizinga ............................... 1341
Tõlkinud Mati Sirkel...................................