AKADEEMIA nr. 8 – 1992

Märkmeid demokraatia tõelise iseloomu kohta

Karl Aun .................................. 1571

Hieronymus: Cicerolasest kristlaseks. I

Ilmar Vene ............................... 1578

Eesti muinasusundi hingefenomenoloogiast. II: Hingekujutelmad Eesti muinasusundi vanimates kihistustes

Tarmo Kulmar .......................... 1601

Algus: Sissejuhatus Aleksander Aspelisse. I

Mart Orav ................................ 1640

Luulet

P. B. Shelly ............................. 1673
Tõlkinud Ants Oras............................

Miks kapitalism ei tekkinud Hiinas?: Katse seletada Weberit

Tapani Hietaniemi ..................... 1682
Tõlkinud Katrin Raid...........................

Infostrateegiad

Andreas Müller-Pohle .............. 1705
Tõlkinud Ave Roomets.......................

Eesti – Saksa mittekallaletungileping (7. juuni 1939. a). II 

Ago Pajur ................................ 1722

Dokumente metsavendlusest ja vastupanuliikumisest Eestis. XI ...................................... 1732

Arvustus: Jaak Jaaniste, Enn Saar. Täheatlas. Tallinn: Valgus, 1990.

Enn Kasak .............................. 1746

Arvustus: Koos Janós Kornaiga turumajandusse. Janós Kornai. Tee vabasse majandusse. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 1992.

Urmas Sepp ............................ 1748
Editorial note. Summaries ..................................................................................................... 1754
Venekeelne kokkuvõte ......................................................................................................... 1760

Mängiv inimene. VI

Johan Huizinga ........................ 1763
Tõlkinud Mati Sirkel...........................