AKADEEMIA nr. 9 – 1992

Hieronymus: Cicerolasest kristlaseks. II

Ilmar Vene .................................. 1795

Paulinusele

Hieronymus ................................ 1806
Tõlkinud Ilmar Vene..............................

Algus: Sissejuhatus Aleksander Aspelisse I. II

Mart Orav .................................. 1822

Ilust

Albrecht Dürer ........................... 1857
Tõlkinud Ain Kaalep.............................

Väited ja antroopsusprintsiip

John Leslie ............................... 1861
Tõlkinud Tanel Tammet......................

Eesti muinasusundi hingefenomenoloogiast. III: Hingekujutlused Eesti kiviaja arheoloogiaaineses

Tarmo Kulmar ........................... 1870

Carcassonne

William Faulkner ...................... 1888
Tõlkinud Lauri Pilter............................

Eesti linnastumine

Kaljo Laasm ............................ 1896

Avalik vastupanuliikumine Eestis aastail 1977–1984. I

Viktor Niitsoo ........................... 1917

Kodanikuühiskonna voorus

Edward Shils ........................... 1934
Tõlkinud Peeter Riba.........................

Miks kapitalism ei tekkinud Hiinas?: Katse seletada Weberit. II

Tapani Hietaniemi .................... 1957
Tõlkinud Katrin Raid..........................

Arvustus: Tunne iseennast, aga tunne ka naabrit! Kati Laine-Sveiby. Rahvuskultuur äristrateegiaks: Soome ja Rootsi – erinevusi ja ühisjooni. Tõlkinud Silvi ja Peep Nemvalts. Stockholm – Tallinn: Mainor – Endo, 1991.

Astrid Reinla ............................ 1967

Arvustus: Märkmeid ja täiendusi. Karl Ristikivi: Personaalnimestik. Koostanud Anne Valmas ja Vallo Kelder. Tallinn: Eesti Teaduste Akdeemia Raamatukogu, 1992.

Janika Kronberg ...................... 1969
Editorial note. Summaries .......................................................................................................1975
Venekeelne kokkuvõte .......................................................................................................... 1980

Mängiv inimene. VII

Johan Huizinga ........................ 1983
Tõlkinud Mati Sirkel............................