AKADEEMIA nr. 12 – 1992

Õnn olla teel

Ain Kaalep ..................................... 2467

Demokraatiast pool sajandit hiljem

Arno Susi ...................................... 2469

Käsu Hans ja tema "itkulaul" Tartu hävitamisest a. 1704–1708. I

August Annist ............................... 2484

Surmatrummid ja pajupill: (Katkend)

Herbert Salu ................................. 2502

"Püha" mõiste rahvausundi uurimises

Veikko Anttonen .......................... 2514
Tõlkinud Aino Laagus............................

Mütoloogilis-ajaloolisi dialooge

Krystyna Lars .............................. 2536
Tõlkinud Maaja Kaplinski.......................

Gooti arhitektuur ja skolastika: Uurimus kunsti, filosoofia ja religiooni analoogiast keskajal. II

Erwin Panofsky ........................... 2540
Tõlkinud Ene-Reet Soovik.....................

Jan Amos Komenský – teadusliku pedagoogika rajaja

Lembit Andresen ........................ 2551

Pidepunkte ökoloogilise kriisiga toimetulekuks

Wolfdietrich Schmied-Kowarzik .. 2566
Tõlkinud Mari Tarvas.............................

Metsadest ja metsade hävitamisest

Pentti Linkola ............................. 2590
Tõlkinud Agu Tani.................................

Abruka saare mets

Toivo Meikar ............................... 2600

Halduspoliitilised ruumid

Ott Kurs ..................................... 2613

Arvustus: Soome valguspildikunst Virust vaadates. Valokuvan taide: Suomalainen valokuva 1842–1922. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, 1992.

Peeter Tooming ......................... 2631

Arvustus: Jutta Zilliacus. Rajanylityksiä. Suomentanut Irmeli Järnfelt. Helsinki: Tammi, 1992.

Rutt Hinrikus ............................. 2635
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2639
Venekeelne kokkuvõte ........................................................................................................... 2645

Aja lühiajalugu. I

Stephen W. Hawking ................ 2649
Tõlkinud Ene-Reet Soovik..................