AKADEEMIA nr. 8 – 1993

Edmund Husserl Descartes'i teil

Ülo Matjus ...................................... 1571

Terviklik luule lagunemisajastul

Ivar Ivask ....................................... 1605

Sealpool

Jorge Guillén ................................... 1622
Tõlkinud Jüri Talvet...................................

Indoneesia keel ja Indoneesia keeled. II

Ülo Sirk .......................................... 1626

Ülesanne kolmest ringjoonest: Näide Jakov Zeldovitši mõtlemisviisist

Jaak Jaaniste ................................. 1636

Võlgu elu: Dokumentaaldraama

Vaino Vahing .................................. 1641

Eesti rahvastik ja selle probleemid. I

Ene Tiit ......................................... 1654

Evolutsiooniteooria loomulikud harud Baer ja Darwin: 
Baer kui Aristotelese ja Leibnizi suuna jätkaja

Vello Reeben ................................. 1681

Mõtteid haridusest ja selle reformimisest informaatika ja majandusküberneetika näitel

Ain Isotamm, Mati Tombak ........... 1717

Puuduv lüli kapitalismi ja demokraatia vahel

Francis Fukuyama ......................... 1728
Tõlkinud Kristin Haljasorg........................

Arvustus: Tie, totuus, elämä: Viron kirkon sananjulistusta 
1970- ja 1980-luvulta. Toimittaneet Tiit Salumäe ja Tauno Väinölä. Kirjaneliö, 1990.

Toomas Paul ................................. 1743

Arvustus: Kui kaua veel? Küüditatud 1941: Üldnimestik Tartu
Instituudi arhiivis ja arhiivraamatukogus (Torontos) ning Eesti Represseeritute Registri Büroos (Tallinnas) leiduva andmestiku põhjal seisuga 24. veebr. 1993. Koostanud Vello Salo. Maarjamaa, 1993.

Ülo Ojatalu ................................... 1745
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1749

Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. I

Max Weber  .................................. 1757
Tõlkinud Jaan Isotamm ja Henn Käärik...