AKADEEMIA nr. 9 – 1993

Rooma paavst ja Galileo Galilei

Peeter Müürsepp .............................. 1795

Teadusfilosoofia ilma filosoofiata?

Rein Vihalemm ................................. 1800

Eesti rahvuslik vastupanuliikumine aastail 1968–1975. I

Viktor Niitsoo ................................... 1819

Etnokultuuriline fundamentalism posttotalitaarses ühiskonnas: Metodoloogia, ideoloogia ja ennastteostav ettekuulutus

Leonidas Donskis .............................1834
Tõlkinud Külliki Saks..................................

Eesti rahvastik ja selle probleemid. II

Ene Tiit ........................................... 1847

Esseid

Leena Krohn ................................... 1868
Tõlkinud Aivo Lõhmus...............................

Lugeja tähendusest loetule

Clas Zilliacus ................................... 1883
Tõlkinud Ene-Reet Soovik ........................

Intsest ja selle tõlgendused

Jüri Allik ......................................... 1893

Uut naist otsimas

Ritva Hapuli, Anu Koivunen, Päivi Lappalainen, Lea Rojola ...1917
Tõlkinud Esto Loog...................................

Iseenese varjus: Pessoa jälgedes

Jukka Koskelainen .......................... 1932
Tõlkinud Aivo Lõhmus...............................

Väärtusest

Priit Perens .................................... 1939

Metsateadlane Aadu Valmet ja tema mälestused

Toivo Meikar .................................. 1950

Metsadest ja metsameestest: Mälestusi

Aadu Valmet .................................. 1956

Ei mingit traagikat. Oleme nüüdisaegsed!

Jan Blomstedt ............................... 1983
Tõlkinud Kajar Pruul................................

Arvustus: Täiendusi ühe eluloo juurde. Ritva Sievänen-Allen. 
Tyttö venheessä: Elsa Enäjärvi-Haavion elämä 1901–1951.Helsinki: WSOY, 1993.

Sirje Olesk .................................... 1990

Väitlus: Ainetu mõtleja või mõttetu ainleja. (Toomas Karmo, "Olen ma mõtlev loom või ainetu mõtleja?" – Akadeemia, nr 1, 1991, lk 3–16; Jaan Kaplinski, "Kas mul on mind?''  – Akadeemia, nr 7, 1991, lk 1536–1542.)

Jüri Eintalu ................................... 1996
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2005

Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. II

Max Weber ................................ 2013
Tõlkinud Jaan Isotamm........................