AKADEEMIA nr. 11 – 1993

Aspazija: Ettekanne Aspazija 100. sünniaastapäeval Sidneys
28. juulil 1968. a.

Ausma MedneIta ............................. 2275
Tõlkinud Ita Saks.......................................

Luulet

Aspazija .......................................... 2287
Tõlkinud Ain Kaalep..................................

Juudi diasporaa tekkimisest

Michael Heltzer .............................. 2291

Juutide tagakiusamisest genotsiidini – kas otse või
ringiga?

Andres Kasekamp ........................ 2298
Tõlkinud Ene-Reet Soovik.......................

Kõne Tallinna juutkonnale 29. mail 1926

Johan Laidoner ............................. 2312
Tõlkinud Krista Läänemets.....................

Eesti välisministeeriumi viimased kuud

Eero Medijainen ........................... 2323

Hollandi ime: Madalmaade kultuur ja ühiskond kuldajastul 1570–1670

Margus Laidre ............................ 2352

Tähtedevahelisele reisile – talveunes?

Ernst Julius Öpik ........................ 2381
Tõlkinud Kristin Haljasorg.....................

Igavene uni

Mihhail Lermontov ...................... 2384
Tõlkinud Ernst Öpik; Marie Under.........

Petlemma täht: 13. novembril 1993 – 2000 aastat tagasi

Christoph Wrembek ................... 2389
Tõlkinud Marju Lepajõe ja Mari Tarvas.

"Tule, Püha Vaim, tee uueks kõik loodus'': Aasia naisvaatenurk 
kirikutööle

Chung Hyun-Kyung .................... 2405
Tõlkinud Jaan Kaplinski........................

Aukartus, vastutus ja lootus: Inimene III aastatuhande künnisel

Toomas Sutt ............................... 2415

Protokultuuriloo rekonstruktsioonist

Heino Eelsalu ............................ 2425

Arvustus: Anni Soutkari. Lexikon över estniska författare i
Sverige. Borås: Immigrant-institutet, 1992.

Oskar Kruus .............................. 2436

Väitlus:Tundmata otsustavus. Mirjam Lepikult, "Tundmatu jumal, tuttav viha''. –  Akadeemia, nr 10, 1993, lk 2223–2228.

Ülo Matjus ................................. 2440

Väitlus: Antroopsusprintsiip ja antroopsed väited. John Leslie,
"Väited ja antroopsusprintsiip''. Tõlkinud Tanel Tammet. –
Akadeemia, nr 9, 1992,  lk 1861–1869.

Helgi Kilp ................................. 2448

Väitlus: Pisimärkus Max Plancki asjus. Piret Kuusk, "Jumal ja
loodusseadused''. – Akadeemia, nr 1, 1993, lk 46–53.

Lauri Vaska ............................. 2453

Väitlus: Karl Kirp ongi Karl Kirp. Aldo Kals, "Lisandusi Kaarel Kirde eluloole''. – Akadeemia, nr 6, 1993, lk 1279–1286.

Enn Lillemets ......................... 2454
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2456

Protestantlik eetika ja kapitalismi vaim. IV

Max Weber ............................ 2463
Tõlkinud Jaan Isotamm....................