AKADEEMIA nr. 1 – 1995

Ülemlaulu tõlkest esimeses eestikeelses Piiblis

Kristiina Ross .......................................... 3

Odini ruunilaul

Tõlkinud Janno Jonuks ......................... 30

Kuri meis ja maailmas

Eero Rechardt ...................................... 45
Tõlkinud Alo Jüriloo....................................

Rahvuslik vastupanuliikumine aaastail 1955–1962. II

Viktor Niitsoo ....................................... 58

Inim- ja kodanikuõigused Eesti põhiseaduses

Artur Mägi ............................................ 72

Tähendusest ja osutusest

Gottlob Frege ...................................... 87
Tõlkinud Jaan Kangilaski...........................

Frege koht filosoofia ajaloos

Michael Dummett ............................... 109
Tõlkinud Priit-Kalev Parts...........................

Olümpism

Atko Viru .......................................... 134

Tagasivaade John Maynard Keynesile

Elmar Järvesoo ................................. 151

Ootuste osa toodangu ja tööhõive määramisel

John Maynard Keynes ...................... 163
Tõlkinud Alari Purju...................................

Arvustus: Kaasaegne originaalne eestikeelne majandusõpik.
Villu Zirnask, Karin Liikane. Raha, pangad ja finantsturud. I osa. Tallinn: HP Toimetised, 1994.

Alari Purju ........................................ 168

Arvustus: Kapitaalne teos eesti taimenimedest. Gustav Vilbaste. Eesti taimenimetused. (Eesti Teaduste Akadeemia Emakeele Seltsi Toimetised nr. 20 (67).) Nomina vernacula plantarum Estoniae. (Academia Scientarum Estoniae Acta Societas Linguae Estoniae XX (LXVII).) Tallinn, 1993.

Paul Alvre ........................................ 174
Editorial. note. Summaries ........................................................................................................ 190

Rahvused ja rahvuslus. IV

Ernest Gellner .................................. 197
Tõlkinud Anneli Andresson.......................