AKADEEMIA nr. 4 – 1995

Kodanikuühiskonna võimalus Eestis

Aivi Ross ......................................... 675

Georges Sorel: Jansenistlik marksism. I

Leszek Kolakowski ......................... 684
Tõlkinud Eeva Luts..................................

Totaalne Mobiliseering

Ernst Jünger ................................... 701
Tõlkinud Ülo Matjus.................................

Valgevenelased XIX sajandi lõpus ja XX sajandil

Indrek Jääts ................................... 730

Semiramis – ehk kas naine Vanas Idas oli ainult ilus? I

Manfred Dietrich ............................. 758
Tõlkinud Siret Rutiku...............................

Rilke ja Tsvetajeva kirjavahetus. III

Tõlkinud  Mari Tarvas ............................

Terve mõistuse kaitseks. II

George Edward Moore .................... 816
Tõlkinud Margo Laasberg........................

Teoreetiline epidemioloogia ja kliiniline uurimistöö

Hans-Olov Adami ........................... 832
Tõlkinud Tiiu Aarelaid.............................

Arvustus: Kaua oodatud teos on ilmunud. Kai Laitinen. Soome kirjanduse ajalugu. Tallinn: Vagabund, 1994.

Karl Muru ....................................... 842

Arvustus: Märkmeid seoses eestikeelse üldise usundiloo õppesõnastikuga. Tarmo Kulmar. Üldine usundilugu I: Õppesõnastik. Tartu Ülikooli Kirjastus, 1994.

Ringo Ringvee ............................... 851
Editorial. note. Summaries ........................................................................................................ 854

Tõe otsing. I

Willard van Orman Quine .............. 861
Tõlkinud Lauri Pilter...............................