AKADEEMIA nr. 7 – 1995

Vene poliitika Balti regioonis proovikivina Venamaa suhetes Euroopaga

Boris Meissner ............................... 1347
Tõlkinud Jaan Isotamm............................

Keel ja geenid: Kuidas eestlane on ammuilma eurooplane

Valdar Parve .................................. 1387

Bioloogilised tekstid, spirituaalsed väärtused

Tõnu Soidla ................................... 1395
Tõlkinud Ene-Reet Soovik.......................

Tagaotsitav Rainer Brockmann

Endel Priidel .................................. 1403

Luulet

Lauri Kettunen ............................... 1414

Kirjeldada modernsust: Garcián, Ortega, Lotman

Jüri Talvet ...................................... 1422

Nihilismi apoloogia

Gianni Vattimo .............................. 1434
Tõlkinud Maarja Kaplinski.......................

Nihilism ja postmodernsus filosoofias

Gianni Vattimo .............................. 1445
Tõlkinud Maarja Kaplinski.......................

Gianni Vattimo nihilismi-apoloogia

Guido Albertelli ............................. 1461
Tõlkinud Eduard Parhomenko................

Léon Vagany ja tema viimased kirjad

Fanny de Sivers ........................... 1484

Emmaste talust kuni Emmaste kihelkonnani

Leo Tiik ........................................ 1508

Arvustus: Ka Eestis on arhitekte! Mart Kalm. Arhitekt Alar Kotli: Monograafia. Tallinn: Kunst, 1994.

Boris Mirov .................................. 1513

Arvustus: Eesti heraldikast. Tiiu Oja, Eero Medijainen. Eesti vapid ja lipud. Tallinn: Olion, 1993.

Alar Streiman .............................. 1519

Arvustus: Meie ja meie hõimude arvsõnad. László Honti. Die Grundzahlwörter der uralischen Sparachen. (Bibliotheca Uralica 11.) Budabest, 1993.

Paul Alvre ................................... 1526

Arvustus: Faktitihe geolingvistika käsiraamat. Erik V. Gunnemark. Countries, Peoples and their Languages: The Geolinguistic handbook. Gothenburg, 1992.

Paul Alvre ................................... 1531
Editorial. note. Summaries ...................................................................................................... 1537

Tõe otsing. IV

Willard van Orman Quine .......... 1545
Tõlkinud Lauri Pilter.............................