AKADEEMIA nr. 1 – 1996

Pilk seadusloomele sotsiolingvistika vaatevinklist

Uno Mereste ..................................... 3 

Eesti vabatahtlikud Inglise–Buuri sõjas (1899–1902). II

Tanel Rütman, Mart Siiroja .............. 41

Luulet

Astrid Ivask ..................................... 63
Tõlkinud Ain Kaalep..............................

Intervjuu Astrid Ivaskiga

Jüri Talvet ....................................... 68

Modernsus – lõpetamata projekt

Jürgen Habermas ........................... 75
Tõlkinud Andres Kärssin.......................

Jürgen Habermas ja kriitiline ühiskonnateooria. I

John B. Thompson .......................... 94
Tõlkinud Ene-Reet Soovik.....................

Ühiskonnageograafia kolm viimast aastakümmet: Positivismist postmodernismi

Hill Kulu ........................................ 123

Poliitgeograafia Eestis

Ott Kurs ........................................ 137

Rituaal, pühadus ja küberneetika. I

Roy A. Rappaport ......................... 153
Tõlkinud Triinu Pakk..............................

Väitlus: Erik Obermanni illustratsioonid. – Akadeemia, 1995, nr 11.

Abram Pettai jt .............................. 167

Arvustus: Mõned sissevaated kirjarahva leksikoni. Eesti kirjarahva leksikon. Koost. ja toim. Oskar Kruus. Tallinn, 1995.

Heino Puhvel ................................ 169

Arvustus: Pilk kõrvalt. Eesti ajalugu: Kronoloogia. Koostanud Sulev Vahtre. Autorid: Ain Mäesalu jt. Tallinn, 1994.

Vello Paatsi .................................. 178

Arvustus: Täiendavalt Andrus Parkist. Proceedings of the Estonian Academy of Sciences: Humanities and Social Sciences, 1995, Vol. 44, No. 3.

Jüri Allik ....................................... 185

Arvustus: Kahe ajastu piiril. Margus Pärtlas. Eduard Tubina sümfooniad: Teemastik ja vorm. Tallinn, 1995.

Jaan Ross ..................................... 190
Editorial note. Summaries ........................................................................................................ 192

Kas Jumal mängib täringuid?: Kaosematemaatika. VI

Ian Stewart ................................... 199
Tõlkinud Kristin Haljasorg.....................