AKADEEMIA nr. 1 – 1997

Eestikeelse geomeetriaõpetuse rajajad 

Joosep Kapp ja Jakob Tülk .........................
Olaf Prinits ................................................ 3

Ristipuud Lõuna-Eesti matusekombestikus

Marju Kõivupuu ....................................... 35

Ainult mitte loiduda

Traugott Hahn ......................................... 63
Tõlkinud Nils B. Sachris................................

Üks talveõhtu keele künnisel: Ilmar Laabani ja Tõnu Luige umbkõnelus

Ilmar Laaban, Tõnu Luik ......................... 72

Filosoofia kui loogikate dialoog

Andres Luure ....................................... 119

Protestantlikud sektid ja kapitalismi vaim

Max Weber .......................................... 123
Tõlkinud Jaan Isotamm................................

Hispaania vaimust sotsioloogide pilguga

Sirje Krikk de Mateo ............................. 156

Väitlus: Vaim ei ole teadvus! Thomas Nagel. "Mis tunne on olla nahkhiir?'' Tlk Tiiu Hallap. –  Akadeemia, 1996, nr 10, lk 2090–2107.

Jaan Kangilaski, Bruno Mölder ............ 175

Arvustus: Vabaduse väärtus. John Stuart Mill. Vabadusest.
[S.I.]: Hortus Litterarum, 1996.

Eero Loone .......................................... 181
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 186

Mis meelde on jäänud: Episoode ja meeleolusid. V 

Arvo Mägi ............................................ 193