AKADEEMIA nr. 3 – 1997

Minu ema keel: Jutujada ühe murraku üle ja ümber

Juhan Peegel ....................................... 451

Meresaarlased: Kujunemise käändekohti

Bruno Pao ........................................... 477

Üks Eesti sugust kirjanik 

Juhan Peegel ...................................... 490

Luulet

Bernhard Viiding ................................. 498

Eetika või moraal: Inimloomuse täiustest ja pahedest antiikaja pilgu läbi

Anne Lill ............................................. 503

Loomutäiustest ja pahedest

Pseudo-Aristoteles ............................. 533
Tõlkinud Anne Lill.......................................

Tuleviku-uuringud ja stsenaariumimeetod

Krista Loogma .................................... 543

Kust on pärit germaani, balti ja slaavi keeled?

Ago Künnap ....................................... 566

Genotsiid ja apartheid okupeeritud Eestis. II

Enn Sarv ........................................... 573

Katse mõista Paul Viidingu teekonda

Mari Tarand ....................................... 598

Arvustus: Paul Johanseni viimane suursaavutus.Paul Johansen.
Balthasar Rüssow als Humanist und Geschichtsschreiber. Aus dem Nachlaß  ergänzt und herausgegeben von Heinz on zur Mühlen. (Quellen und Studien zur Baltischen Geschichte. Herausgegeben im Auftrag der Baltischen Historischen Kommision von Paul Kaegbein und Gert von Pistohlkors. Band 14.) Köln–Weimar–Wien: Böhlau Verlag, 1986.

Sulev Vahtre ...................................... 612

Arvustus: Mööda mõisaid koos Juhan Maistega. Juhan Maiste. 
Eestimaa mõisad. Manorial Architecture in Estonia.  Gutsarchitektur in Estland. Tallinn: Kunst, 1996.

Ants Hein .......................................... 616

Arvustus: Elu kui eesti saaga. Einar Sanden. An Estonian Saga. Cardiff: Boreas Publishing House, 1996.

Viktor Niitsoo ..................................... 626
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 630

Mis meelde on jäänud: Episoode ja meeleolusid. VII

Arvo Mägi ......................................... 637