AKADEEMIA nr. 2 – 1998

Eesti ja Euroopa Liit: poolt ja vastu eesti ajakirjanduses. II

Mait Talts, Aksel Kirch ............................. 227

Kust on pärit võru keel?

Ago Künnap ........................................... 247

Mõistetest etnograafia,etnoloogia ja rahvateadus

Heiki Pärdi .............................................. 252

Pidulik loendus

Jüri Parijõgi ............................................. 267

Assüüria elupuu: Juudi monoteismi ja kreeka filosoofia lätete jälgedel

Simo Parpola ......................................... 271
Tõlkinud Amar Annus.....................................

Eetiline või normatiivne etteheide?: Süü mõistest kriminaalõiguses

Jaan Sootak .......................................... 298

Sündmused ja põhjuslikkus

Margo Laasberg .................................... 330

American dream või omakultuur: Eesti tudengite suhtumisest Ameerikasse

Ilmar Anvelt ........................................... 355

Eesti kirikute juhtivvaimulikkond läbi aegade

Riho Saard ............................................ 362

Arvustus: Illusoorsed lõplikkused. Erik Schmidt. Optical Illusions: The Life Story of Bernhard Schmidt, the Great Stellar Optician of the Twentieth Century. Estonian Academy Publishers: 1995

Heino Eelsalu ........................................ 390

Arvustus: Esimene egüptoloogiline teos eesti keeles. Sinuhe jutustus. Vanaegiptuse keelest tõlkinud ja kommenteerinud Sergei Stadnikov. Tallinn: Kodutrükk, 1996

Michael Heltzer ..................................... 393

Väitlus: Pagulaste-väliseestlaste probleemidest. Arvo Mägi. "Mis meelde on jäänud.'' – Akadeemia, 1996, nr 9–12, 1997, nr 1–6; Ain Kaalep. "Arvo Mägi – memuarist ja kroonik.''– Akadeemia, 1997, nr 9, lk 1973–1975

Vello Helk; Alur Reinans ....................... 396
Editorial note. Summaries ........................................................................................................ 408

Stalin-stiil. I

Boris Groys ........................................... 417
Tõlkinud Kajar Pruul......................................