AKADEEMIA nr. 4 – 1998

Postkommunistlik siirdeaeg Eestis: Tõlgendusvõimalusi

Marju Lauristin, Peeter Vihalemm ...... 675

Poliitilisest kultuurist Eesti kirdeperifeerias

Eiki Berg, Allan Sikk .......................... 702

Ülestõusmise-pühil poliitilisele ärkamisele!

Jaan Tõnisson ................................... 723

Relativism, võim ja filosoofia

Alasdair MacIntyre ............................ 728
Tõlkinud Märt Väljataga.............................

Kas õigustatud tõene uskumus on teadmine?

Edmund L. Gettier ............................ 754
Tõlkinud Anto Unt.....................................

Teadmine

Scott Sturgeon .................................. 758
Tõlkinud Anto Unt.....................................

Luulet

Miguel de Unamuno ......................... 783
Tõlkinud Ain Kaalep..................................

Unamunoga

Ilmar Vene ........................................ 789

Geographia Iberica

Rafael Machado Santiago ................ 798
Tõlkinud Ott Kurs......................................

Kurja olendi probleem inkade usundis

Tarmo Kulmar ................................... 816

Jutumärkidest Uue Testamendi tõlkes

Peeter Roosimaa ............................. 823

Iisraeli kibuts – kas põlise unelma teostus?

Maret Aronovich ............................... 828

Arvustus: Vastupanu ei lakanud iial. Viktor Niitsoo. Vastupanu 1955–1985. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1997

Udo Josia ......................................... 845
Editorial note. Summaries ......................................................................................................... 848

Stalin-stiil. III

Boris Groys ...................................... 855
Tõlkinud Kajar Pruul.................................