AKADEEMIA nr. 5 – 1998

Postkommunistlik siirdeaeg Eestis: Tõlgendusvõimalusi. II

Marju Lauristin, Peeter Vihalemm ......... 899

Viimane vaatus meie sinimustvalge lipu loost

Küllo Arjakas ......................................... 917

Sünnitusabist Musta mere ranniku eesti külades

Marika Mikkor ....................................... 939

Türgi luulet

Can Yücel; Gülten Akın ........................ 979
Tõlkinud Ly Seppel ja Andres Ehin...............

Kuulan Istanbuli

Ly Seppel ............................................. 986

Gazi Mustafa Kemal paša

Jaan Lintrop .......................................... 990

Kes on karatšaid?

Hagani Gajõblõ ..................................... 989

Hallhundid metafoorina

Aysşe Neviye Çağlar........................... 1002
Tõlkinud Nils B. Sachris................................

Türgi keelest eestipoolse pilguga

Angelina Tšaikovskaja ........................ 1026

Turgi riikide kohanimed

Ott Kurs ............................................. 1036

Uurida end vabaks: Humboldtliku teaduse ja hariduse ideaali rakendusest õigusteaduses. I

Marju Luts .......................................... 1053

Arvustus: Õiguse ja jõu dilemma Enn Sarv. Õiguse vastu ei saa ükski. Tartu: Okupatsioonide Repressiivpoliitika Uurimise Riiklik Komisjon, 1997.

Nils B. Sachris; Mart Nutt .................. 1068

Arvustus: Türgi luulet imetledes.  XX sajandi türgi luulet.
Isahirve öö. Koostanud Ly Seppel. Türgi keelest tõlkinud Ly Seppel ja Andres Ehin. Tallinn. (Loomingu Raamatukogu, nr 4, 1997.)

Ain Kaalep ......................................... 1074
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1078

Stalin-stiil. IV

Boris Groys ...................................... 1083
Tõlkinud: Kajar Pruul..................................