AKADEEMIA nr. 10 – 1998

Kõneaktide teooria: Artur Alliksaare luule pragmaatika. II

Arne Merilai ................................. 2019

Värsisüsteemidest: Peamiselt eesti ja vene värsi näitel. II

Mihhail Lotman ........................... 2058
Tõlkinud Kajar Pruul..............................

Kalmude keskel: Eesti loovkultuuri hoogsus Saksa okupatsiooni aastail

Kaalu Kirme ................................ 2080

Kuidas ühiskondlikud muutused mõjutavad sotsiaalseid representatsioone: Ettekujutused ühiskonna kihistumisest

Andu Rämmer ............................. 2099

Humanitaarne interventsioon: Õigusfilosoofiline vaidlus rahvusvahelise õiguse normide üle

Lauri Mälksoo ............................. 2126

Aasta 1000

Àngel Guimerà ........................... 2141
Tõlkinud Ain Kaalep..............................

Eestlaste antropoloogiast, keelest ja geenidest

Leiu Heapost ............................. 2147

Meie ühine universum: Kristlik loomiskäsitlus ja eshatoloogia kui maailmatervikut mõtestavad õpetused

Alar Helstein ............................. 2166

Ikooni olemusest ja maalimisest

Külli Erikson .............................. 2184

Süü ja häbi teisenemised

Jan Blomstedt ........................... 2197
Tõlkinud Ene-Reet Soovik..................

Arvustus: Intensiivselt lummavad lootused. Uku Masing. Meil on lootust. Tartu: Ilmamaa, 1997.

Andres Herkel .......................... 2209
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2213

Eesti ja Läti jalavägi Rootsi armees 1701–1710. III

Kalle Kroon .............................. 2223