AKADEEMIA nr. 12 – 1998

Jõulupuu

Villem Reiman ................................. 2467

Friedrich Robert Faehlmann arstina ja arstiteadlasena

Akivo Lenzner ................................ 2471

Jüriöö ülestõus Marburgi Wigandi kroonikas: Tekstikriitiline arutlus

Sulev Vahtre .................................. 2477

Taani kuningas Christian IV Saaremaal 1597. a

Vello Helk ...................................... 2503

Hjalmar Mäe ja Eesti Vabastamise Komitee

Külli Niidassoo .............................. 2512

Vene transiit läbi Eesti kahe maailmasõja vahel: ootused ja tegelikkus

Külli Koort ..................................... 2519

Pan Tadeusz, sajandi ainuke eepos

Georg Brandes ............................. 2550
Tõlkinud Nils B. Sachris..........................

Kaoseteadus või kaos teaduses? II

Jean Bricmont .............................. 2564
Tõlkinud Toomas Kiho............................

"Me liigutame oma jalgu ise'': Berkeley või Malebranche?

Roomet Jakapi ............................ 2589

Suur seeneprohvet: Sada aastat R. Gordon Wassoni sünnist

Aivar Jürgenson .......................... 2604

Arvustus: Sisukas uurimus Taani-aegsest Saaremaast.
Volker Seresse. Des Königs "arme weit abgelegenne Vntterthanen'': Oesel unter dänischer Herrschaft 1559/84–1613.(Kieler Werkstücke. Reihe B: Beiträge zur nordischen und baltischen Geschichte. Band 2.) Hrsg. von Hain Rebas. Frankfurt am Main, 1996.

Enn Küng ................................... 2625

Arvustus: Kolm kodumaist kooliraamatut. Treffoonia 110.
Koostanud ja toimetanud: Ants Ilus, Helmer Jõgi, Ain Kaalep, Väino Laja, Allan Liim. Tartu: Hugo Treffneri Gümnaasiumi väljaanne. Saaremaa Ühisgümnaasium 1865–1995. Koostanud E. Püüa. Kuressaare: Saaremaa ühisgümnaasiumi väljaanne, 1996.Rakvere Gümnaasium 1912–1997. Toimetus: H. Kirsi, O. Kirss, M. Muik (peatoimetaja). Rakvere: Rakvere Gümnaasium, 1997.

Mall Jõgi ................................... 2634

Arvustus: Geoastropolitoloogia. Eiki Berg. Geopoliitika. Tartu: Tartu Ülikooli Kirjastus, 1998.

Rein Taagepera ........................ 2644
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2647

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. I

Mart Arold ja Jaan Isotamm ..... 2655