AKADEEMIA nr. 4 – 1999

Aina mingeid kõrgemaid nõudmisi

Ain Kaalep ..........................................675

Ideoloogiad ja tänapäev

Uku Hänni ......................................... 678

Uus kostmine vanale küsimusele: Kant ja  Aufklärung Foucault' vaatepunktist

Jüri Lipping ........................................ 688

Keel

Martin Heidegger .............................. 711
Tõlkinud Vilja Kiisler..................................

Sissejuhatus Peet Vallakusse. II

Daniel Palgi ...................................... 730

Näha ja kuulda läbi öö: Mõtisklus Kristuse ülestõusmise pühade hommikul

Juris Rubenis .................................... 741
Tõlkinud Rūta Karma................................

Lähedusest paarisuhetes

Dagmar Kutsar ................................. 747

Eesti mägede kõrgustest

Taavi Pae .......................................... 767

Geograafiaüliõpilasena Tartus: Ühe saksa neiu õpingutee algus

Eva Perneder ................................... 782
Tõlkinud Mari-Ann Mändoja......................

Agraarrerformid läbi aegade meil ja mujal

Johannes Kaubi ................................ 790
Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. II ...................................................................... 821

Arvustus: Tallamisi Eesti rahvusbibliograafia radadel.  Eesti raamat 1941–1944: 1941. a. september – 1944. a. september:Estonica 1941--1944. Koostanud Janika Tomingas. Tallinn: Eesti
Rahvusraamatukogu, 1997.

Ülo Matjus ........................................ 832

Arvustus: Ilo Käbini raaamat geograafi pilgu läbi. Ilo Käbin. 
Eesti ajalugu arsti pilgu läbi. Tartu: Ilmamaa, 1998.

Erki Tammiksaar .............................. 849
Editorial note. Summaries ........................................................................................................ 857

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. V

Mart Arold ........................................ 863