AKADEEMIA nr. 5 – 1999

Kas üks jalg on moraalsem kui teine?: Uuendusliku ettevõtte moraalipoliitikast

Mari Meel ........................................ 899

Keelefilosoofia. I

Christopher Peacocke ................... 917
Tõlkinud Bruno Mölder...........................

Hundimäe sündimine

Voldemar Rosenstrauch ................. 962

Eesti Rahva Muuseumi rajamisest

Piret Õunapuu ................................ 967

Soikkola isurite ja Kurgola soomlaste sünnikombestikust

Marika Mikkor ................................ 975

Juudas eesti fraseoloogias

Ingrid Sarv ..................................... 998

Sahteltehnika Markuse evangeeliumis

Peeter Roosimaa ......................... 1019

Ernest Gellner: Tsivilisatsioonianalüüs ajalooteooriana. I

Leonidas Donskis ....................... 1031
Tõlkinud Triinu Pakk-Allmann...............

Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. III .................................................................. 1051

Arvustus: Raamat Tartu vaimu ühest arengujärgust. Elsbet Parek. Tartu – minu ülikoolilinn 1922–1926. (Litteraria, vihik 14.)
Tartu: Virgela, 1998

Oskar Kruus ............................... 1070

Arvustus: Pilk maailmale Euroopa servalt. Eero Medijainen. Maailm prowintsionu peeglis. Rahvusvahelised suhted ja Eesti välispoliitika karikatuuridel 1918–1940. Tartu: Kleio, 1998

Vahur Made ................................ 1073

Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1079

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. VI

Mart Arold ..................................1087