AKADEEMIA nr. 6 – 1999

Võidupüha kõne Jalkalas 1943. a 23. juunil Vallila pataljoni eesti vabatahtlikele

Ignas Tõrmaküla ................................ 1123

Võidupüha kõne Tallinnas 1998. a 23. juunil  Rahvuslik-Demokraatlike Jõudude Koostöökojas

Enn Sarv ........................................... 1126

"Ma samba püstitin... '' : Puškini 100. surma-aastapäeva tähistamisest Eestis 1937. a

Karl Martinson ................................... 1134

Gabrieliaad: Poeem

A. S. Puškin ...................................... 1170
Tõlkinud Juhan Jaik....................................

Uue Testamendi teoloogia eile, täna, homme

Randar Tasmuth ............................... 1188

Eesti koolinoorte jumalapilt

Lea Altnurme .................................... 1199

Ernest Gellneri tsivilisatsioonianalüüs ajalooteooriana. II

Leonidas Donskis ............................ 1228
Tõlkinud Triinu Pakk-Allmann.....................

Keelefilosoofia. II

Christopher Peacocke ..................... 1246
Tõlkinund Bruno Mölder.............................

Diego Velázquezi "Õuedaamide'' peegeldused

Ants Juske ...................................... 1272
Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. IV ................................................................... 1283

Arvustus: Indiaani reservaadid Ameerika Ühendriikides. Klaus Frantz. Die Indianerreservationen in den USA.  Aspekte der territorialen Entwicklung und des sozio-ökonomischen Wandels.Zweite, durchgesehene Auflage. (Erdkundliches Wissen.  Heft 109.) Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 1995. 298 S.+Tafeln.

Ott Kurs .......................................... 1292
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1303

EK(b)P Keskkomitee VIII pleenumi stenogramm. VII

Mart Arold ....................................... 1311