AKADEEMIA nr. 11 – 1999

Eesti mõttelise asendi kaardistamisest. I

Eiki Berg, Saima Oras ......................... 2261

NSVL intriigid Balti riikides (1920–1940). I

Zenonas Butkus .................................. 2281
Tõlkinud Mihkel Loodus................................

Petserimaa ja Narvataguse integreerimine Eestiga ning Idaalade maine Eesti avalikkuses 1920–1925.

Kari Alenius ......................................... 2301
Tõlkinud Karoliina Kagovere..........................

Meie ise ja meie enda lähiajalugu

Mart Laar ............................................ 2323

Päike tantsis tõuste'essa: August Annisti poeemid, lüroeepilised regilaulud ja Uus Testament

Ruth Mirov .......................................... 2329

Õnn

Lauri Viita .......................................... 2356
Tõlkinud Ain Kaalep.....................................

Induktsioon ja oletus. II

Jüri Eintalu, Mark A. Notturno ............ 2361

Aja vaim ja reformpedagoogika

Tiiu Kuurme ....................................... 2381

Müütide osast Kolumbuse-eelse Peruu kultuuride järjepidevuse uurimisel 

Tarmo Kulmar .................................... 2329

Kas Ladina-Ameerika põlisrahvastel on tulevikku?

Sirje Krikk de Mateo .......................... 2401
Dokumente 1949. aasta märtsiküüditamisest. IX .................................................................. 2417

Arvustus:  Valitud ja valitsenud. Eesti parlamentaarsete ja muude esinduskogude ning valitsuste isikkoosseis aastail 1917–1999. Koostanud Jaan Toomla. Retsenseerinud Toomas Karjahärm ja Heinrich Schneider, toimetanud Anne Ainz ja Inna Saaret, kujundanud Andrus Igalaan. Eesti Rahvusraamatukogu, 1999. 475 lk.

Karl Wilhelmson ............................... 2425

Arvustus: Täienduseks Vetemaale ja abiks väljarändajaile.
Enn Vetemaa. Maui on parim!: Reisiraamat.  Tallinn: Kupar, 1995. 196 lk + 4 l. ill.

Tiit Pruuli ......................................... 2432

Väitlus: Vaino Vahing. "Õigeaegne õigusseksuoloogia'' (Lembit Auväärt. Õigusseksuoloogia. õpik juristidele, meedikutele, pedagoogidele, psühholoogidele ja sotsiaaltöötajatele. Tallinn, 1997. 303 lk.). – Akadeemia, 1999, nr 2, lk 386–398

Gennadi Timberg ............................. 2437
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2440

Was ist des Esten Philosophie:Metafilosoofiline mõtisklus. I

Madis Kõiv ...................................... 2449