AKADEEMIA nr. 6 – 2000

Rahvuseks saamise raske tee

Ea Jansen ............................................ 1156

Türannia mudelid

Boris Tamm .......................................... 1190

Teadusest uue sajandi künnisel

Jüri Engelbrecht ................................... 1204

Mesopotaamia planeedinimedest ehk kurva lõpuga lugu

Enn Kasak, Raul Veede ....................... 1223

Martín Fierro 

José Hernández .................................. 1248

Tõlkinud Ain Kaalep.......................................

Kaks lugu

J.L.Borges, A.Bioy Casares ................ 1257

Tõlkinud Klaarika Kaldjärv.............................

Kallistrat Zakov: Komi kirjanik ja filosoof

Indrek Jääts ........................................ 1267

Suhtlemiseetikast. II

Meego Remmel ................................... 1297

Õigussüsteem ja võlaõigus: Kriitilisi tähelepanekuid kavatsetava õigusreformi kohta. III

Uno Mereste ....................................... 1311

Arvustus: Luurav ja luuratav Eesti. Luuramisi.
Salateenistuste tegevusest Eestis XX sajandil. Artiklite ja dokumentide kogumik. Koostanud Tiit Noormets.
Kistler-Ritso Eesti Sihtasutus. Tallinn: Umara, 1999. 295 lk. 

..........................Viktor Niitsoo........................................1318
...........................Tõnu Tannberg ................................... 1324
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 1336

Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. II

Tiit Hennoste ..................................... 1341