AKADEEMIA nr. 10 – 2000

Urho Kaleva Kekkonen: Soome patrioot ja Eesti. II

Helena Sepp ................................. 2043

Laiud mälestuste meres

Boriss Mirkin ................................. 2055

Tõlkinud Viktor Masing...........................

Kuritegevusehirm, sotsiaalkontroll ja kommunitarism: Kas kriminaalõiguse suund suuremale ühiskondlikkusele?

Jaan Sootak .................................. 2069

Kas "tõene" on esteetiline termin?: Järeldusi Frank Sibley esteetiliste mõistete teooriast

Marek Volt .................................... 2104

Teoloogia ja techne

Thomas Andreas Põder ................ 2119

Vanajaava kirjaniku Kaņwa eepiline poeem
Arjunawiwāha

Ülo Sirk ........................................ 2143

Kas gravitatsiooniseadus kehtib ka majandusprotsesside puhul?

Tiiu Paas ...................................... 2183
"Vaba Eesti": Vaba Eesti Võitlusrinde häälekandja. II ............................................................. 2200

Arvustus: Mõtteid G. A. Oldekopi kiiktoolis istudes. Võro kirändüse luumine. (Võro Instituudi Toimõtiseq/Publications of Võro Institute, 7.) Toimõndanuq Kauksi ülle ja Nele Reimann. Võro Instituut'2000. 316 lk.

Ain Kaalep ................................... 2209
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2213

Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. VI

Tiit Hennoste ................................ 2221