AKADEEMIA nr. 12 – 2000

Academia Gustaviana rektori ja senati jõulumanitsus üliõpilastele aastast 1646 

Kristi Viiding ......................................... 2491

Piibli tõlkimine oikumeenilises perspektiivis 

Peeter Roosimaa ................................ 2500

Eestipärased eesnimed 

Julius Mägiste ...................................... 2509

President Konstantin Päts Saksa saadiku hinnanguis 1939–1940 

Heino Arumäe ..................................... 2538

Kas Eesti koolilapse arukus kasvab? 

Olev Must, Aasa Must, Vilve Raudik ... 2560

Stress ja eluga toimetulek:
Eesti elanikkonnaküsitluste alusel 

Virve-Ines Laidmäe ............................. 2586

Eesti Euroopa Liiduga ühinemise protsess: Moslemi
vähemuse õiguste kaitse islami õiguse seisukohast 

Ravil Khair Al-Din ................................ 2616

Tõlkinud Jaan Isotamm.................................

Kas tindipotiloom on olemas?

Lauri Vahtre ....................................... 2630
"Vaba Eesti": Vaba Eesti Võitlusrinde häälekandja.  IV .................................................... 2647

Arvustus: Vaateväljas Georg Mülleri sõnavara. Külli Habicht, Valve-Liivi Kingisepp, Urve Pirso, Külli Prillop.
Georg Mülleri jutluste sõnastik. (Tartu ülikooli eesti keele õppetooli Toimetised 12.) Tartu, 2000. 520 lk.

Paul Alvre ......................................... 2654

Arvustus: Mälestus meeldivast isiksusest. Inno Salasoo.
Linad ja takud.  Tartu: Vanemuise Seltsi Kirjastus, 1998. 420 lk. 

Peeter Künstler ................................. 2660

Arvustus: Eesti Kongress. Siis ja praegu.  Koostaja ja toimetaja Eve Pärnaste. Tallinn: Eesti Vabariigi Riigikantselei, 2000. 527 lk.

Kaido Jaanson ................................. 2662

Arvustus: Freudi tõlkimisest. Sigmund Freud. Tungid ja tungisaatused. Teadvustamatus. Mina ja miski. Raamatus  Inimhinge anatoomiast.  Tlk Anne Lill, järelsõna Jüri Allik. Tartu: TÜ Kirjastus, 1999. Sigmund Freud.  Ahistus kultuuris. Sealpool mõnuprintsiipi.
Tlk Krista Läänemets. Tallinn: Vagabund, 2000.

Vaino Vahing .................................... 2664

Väitlus: Eesti rahvaarvust 16.–18. sajandil. Margus Laidre, "Saja-aastane sõda (1558–1660/61) Eestis ja rahvastiku suurus 16.–18. sajandil". — Akadeemia , 2000, nr 5, lk 931–956.

Heldur Palli, Margus Laidre .............. 2672
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2681

Sissejuhatus suulisesse eesti keelde. VIII 

Tiit Hennoste .................................... 2687