AKADEEMIA nr. 9 – 2001

Inimene ja riik Rootsi ajal

Margus Laidre ......................................... 1835

Tartu vaimulike karjääriredelid keskajal

Tõnis Lukas ............................................ 1850

Rudolf Kallas, unustatud mõtleja

Andres Herkel ........................................ 1876

Lauliku surm

Konrad Walther ...................................... 1887

Tõlkinud Ain Kaalep.........................................

Nälg udmurdi külas 1936–1937: Kes on süüdi?

Viktor Sõrkin .......................................... 1892

Tõlkinud Heno Sarv.........................................

Nõukogude sõjalise kohaloleku suurendamine Baltikumis aastail 1939–1941. I

Mihhail Meltjuhhov ................................. 1899

Tõlkinud Jaan Isotamm....................................

Tumeda aine lugu. II

Jaan Einasto .......................................... 1921

Klassikaline kultuur ja kristlik teoloogia

Jaroslav Pelikan ..................................... 1967

Tõlkinud Tiiu Hallap..........................................

Kaukaasia eestlaste usuelust ja ristimistavadest. III

Marika Mikkor ......................................... 1996
Editorial note. Summaries ....................................................................................................... 2016

Põrandaaluste juhi paljastusi. I

Voldemar Teppich-Kasemets .................. 2023