AKADEEMIA nr. 3 – 2002

Kust on pärit Eesti riigivapp?*

Tiit Saare .............................................. 451

Leedu poliitika ja kultuuri teine hääl: Kolme kõlbelise eluloo visand

Leonidas Donskis ................................. 462

Tõlkinud Kaisa Jõgi.......................................

Salme Nõmmik: Aeg, ruum, ideed

Ott Kurs ................................................ 497

Galicia ja galeegid

Jüri Talvet, Arturo Casas Vales ............ 510

Galeegi luulet

Xosé  María  Álvarez Cáccamo, Chus Pato, Emma Couceiro ... 521

Tõlkinud Jüri Talvet.......................................

Šahh. Matt X. Luis Méndez Ferrín

Tõlkinud  Jüri Talvet ............................. 526

Kunsti tragöödia ja teaduse võidukäik

Denis Trapido ...................................... 531

Kas ratsionaalsusteadus on võimalik?

Donald Davidson ................................. 559

Tõlkinud Maris Kaskmann............................

Anomaalne monism ja psühhofüüsilised seadused*

Bruno Mölder ...................................... 580

Arvustus: Uku Masing. Üldine usundilugu. Toimetanud Amar Annus. Saatesõna kirjutanud Tarmo Kulmar. Arheoloogilisi täpsustusi ja täiendusi Aivar Kriiskalt. 
Tartu: Ilmamaa, 2000. 496 lk.

Mihkel Niglas ...................................... 612
Abstracts ................................................................................................................................... 619

Põrandaaluste juhi paljastusi. VII

Voldemar Teppich-Kasemets ............. 629

* Tärniga märgitud artiklid on eelretsenseeritud.