AKADEEMIA nr. 9 – 2002

Siinai veelahe valitsemise ajaloos

Rein Taagepera ........................................ 1803

Trooja sõda, Paabeli torn ja keelemõistmine

Paavo Roos ............................................. 1809

Totalitaarne, osalev ja liberaalne tekst: Avaliku teksti transformatsioone Eestis (1940–2000)

Maarja Lõhmus ........................................ 1817

Riigikeele oskuse nõudest rahvaesindajaile ja selle kaotamisest

Ilmar Tomusk ........................................... 1832

Chomsky lõpetamata revolutsioon

Jerrold J. Katz .......................................... 1860

Tõlkinud Elo Luur...............................................

Katz eksiteel

Alexander George ................................... 1894

Tõlkinud Elo Luur...............................................

Kas keemiat saab taandada füüsikale?

Hans Primas ............................................ 1910

Tõlkinud Olev Ojap.............................................

Luulet

Jaan Malin ............................................... 1951

Vorkuta — vangide maa

Enn Sarv ................................................. 1955

Arvustus: Ei saa me läbi Leninita. Robert Service. Lenin: Biograafia. Tlk Matti Piirimaa. Tallinn: Sinisukk, 2002. 679 lk.

Kaido Jaanson ........................................ 1976

Väitlus: Repliik kommunismist, natsismist, fašismist ja totalitarismist. Fareed Zakaria, "Ebaliberaalse demokraatia tõus." — Akadeemia, 2002, nr 6, lk 1157–1179. 
[Toimetuse märkus lk 1177.]

Toomas Hiio ............................................ 1979
Abstracts ................................................................................................................................. 1982

Genoom: Ühe liigi autobiograafia kahekümne kolmes peatükis. VI

Matt Ridley ............................................ 1991

Tõlkinud Kalle Hein..........................................