AKADEEMIA nr. 1 – 2004

Põhjasõjad Kirde-Euroopas 1558–1721

Margus Laidre .......................................... 3

Varane ja hiline Lotman: Dell Hymes Tartu-Moskva koolkonna töödest

Marina Griðakova ................................... 21

Rahvuslik kasvatus: Kas uus sisu vanas kuues või vana sisu uues kuues?

Lauri Vahtre ........................................... 33

Kuus teksti kirjutusest ja keelest

Josep Carles La'inez ...............................44

Tõlkinud Jüri Talvet......................................

Neuroos

Arthur Janov ......................................... 50

Tõlkinud Tõnu Ülemaante...........................

loodusest Looduseni

Neil Evernden ....................................... 60

Tõlkinud Tiiu Speek....................................

Elu mõte

John Kekes .......................................... 81

Tõlkinud Bruno Mölder...............................

Kristlikud liikumised ja oikumeeniline suhtlemine Eestis

Ingmar Kurg ....................................... 108

E-riikluse rajamine

Imre Siil ............................................. 121

Sotsialistlik põllumajandus: Varane kolhoosiaeg Oisu piirkonnas Järvamaal. I

Indrek Jääts ....................................... 132

Arvustus : Monograafia muusika- ja mentaliteediajaloost. Die Choralreform in den Ostseeprovinzen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts: Ein Beitrag zur Geschichte des protestantischen Kirchengesangs in Estland und Livland. (Edition IME. Reihe 1, Schriften. Institut für Deutsche Musikkultur im Östlichen Europa; 10.) Sinzig: Studio, 2003.

Toomas Paul ...................................... 169

Väitlus : Rauno Salupere, "Nõukogude reþiimi jäljed eestlaste väärtusteadvuses?" [Rein Taagepera, "Baltimaades valitsevad hoiakud ja korruptsioon maailma kontekstis." — Akadeemia, 2003, nr 3, lk 601– 620.] — Akadeemia, 2003, nr 7, lk 1521–1524.

Holger Kaints ..................................... 176

Väitlus : Minevikukimbatus. (Vt lk 176 –178.)

Rauno Salupere ................................. 178
Abstracts .................................................................................................................................. 181

Meie vastus: Eduard Laamani päevik 1922–1940. VII .............................................................193