AKADEEMIA nr. 7 – 2004

Sufism: Lühike usundilooline sissejuhatus

Haljand Udam ................................... 1443

Kreeklased Krimmis

Ott Kurs ........................................... 1473

Odysseuse haavaarm

Erich Auerbach ................................ 1479

Tõlkinud Kalle Kasemaa............................

Piire ületades: Järelsõna

Alan D. Sokal .................................. 1521

Tõlkinud Aarne Kasikov............................

Luulet

Alfredo Saldaña .............................. 1536

Tõlkinud Jüri Talvet...................................

Eri teed tulevikku?: Kolmekümneaastaste põlvkonna sissetulekuallikate struktuur ja selle muutused üleminekuperioodil postsotsialistlikes maades

Rein Murakas, Denis Trapido ......... 1542

Eesti kultuuritarbija tüübid: Kultuuriaktiivsus ja majanduslik heaolu

Malle Järve ..................................... 1562

Humboldti müüt?: Vanad haridusideaalid uues Euroopas

Sabine Wienker-Piepho .................. 1581

Tõlkinud Krista Räni..................................

Riiklikus Inglise Kolledzhis

Hellar Grabbi .................................. 1602

Arvustus : Vapustav raamat Soome kodusõjast. Ulla-Maija Peltonen. Muistin paikat: Vuoden 1918 sisällissodan muistamisesta ja unohtamisesta. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 894.) Helsinki: SKS, 2003. 330 s.

Eda Kalmre .................................... 1618

Abstracts ................................................................................................................................. 1621

Meie vastus: Eduard Laamani päevik 1922–1940. XIII ...........................................................1631