AKADEEMIA nr. 8 – 2005

"Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika alused 2001": 
Eesti Vabariigi julgeolekupoliitika suuna määraja?

Reelika Väljaru ....................................1627

Tiibeti välispoliitika 20. sajandi alul

Maret Kark ..........................................1651

Kohtumine minevikus

Helga Nõu ..........................................1689

Pime rahvajutustaja Kaarel Jürjenson (1868–1943)

Aldo Kals ...........................................1698

Kas teadus suudab kõike/midagi seletada?

Steven Weinberg ...............................1734

Tõlkinud Kersti Loovere..............................

Metafoori mõistmise mudelid: kategoriseerimine vs. võrdlemine

Katre Õim ..........................................1751

Arengustrateegia Säästev Eesti 21: Rahvusliku jätkusuutlikkuse analüüs

Eino Väärtnõu ...................................1773

Arvustus : Eesti XX sajandi kroonika vahekokkuvõtteks. 
XX sajandi kroonika. Eesti ja maailm. II osa: 17.06.1940–31.10.1961. Aluskäsikiri Mati Graf.
Projektijuht Allan Kasesalu. Tallinn: Eesti Entsüklopeediakirjastus, 2004. 591 lk.

Tõnu Tannberg ..................................1793

Arvustus : Eesti ja maailm nimedes. Peeter Päll. 
Võõrnimed eestikeelses tekstis. (Dissertationes philologiae estonicae Universitatis Tartuensis 15.) Tartu: Tartu Ülikooli
Kirjastus, 2005. 197 lk.

Ott Kurs ............................................1800

Abstracts ................................................................................................................................. 1805

Matemaatika suurprobleemidest. III

Jaak Lõhmus ....................................1815