AKADEEMIA nr. 11 – 2005

Idüllid

Decimus Magnus Ausonius ................. 2317

Tõlkinud Ain Kaalep ja Toomas Kiho.............

Osmani riigi klassikalise perioodi provintside haldusjuhtimise omapärast

Abdüllatif Armağan ............................. 2322

Tõlkinud Helen Geršman jt...........................

Kas siniste silmade, valgete õite ja haiguste geenid on olemas?

Toivo Maimets .................................... 2344

Kolmas Eesti-retk. 1910

Lauri Kettunen ................................... 2385

Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Valge.......

Eesti kooliõpilaste väärtushinnanguist ja huvialadest

Ingrid Rüütel, Ene-Margit Tiit ..............2401

Descartes'i  Olympica

Adrien Baillet ..................................... 2443

Tõlkinud Rainer Kivi.....................................

Essee Descartes'i it Olympica'st*

Rainer Kivi .........................................2456

Kaitsekõne vabandustele

John L. Austin ....................................2487

Tõlkinud Indrek Männiste............................

Arvustus: Regio teede maitse. Regio Eesti teede atlas 2005/2006. 1:150 000. Regio: 2005. 314 lk.

Toomas Kiho ..................................... 2521

Abstracts ................................................................................................................................. 2526

Riigivolikogu välis- ja riigikaitsekomisjoni protokollid 1938–1940. III

Koostanud ja kommenteerinud Heino Arumäe ....................................................................... 2537

*märgitud artikkel on eelretsenseeritud.