AKADEEMIA nr. 12 – 2005

Toimetav õpetaja

Peeter Olesk .................................... 2557

Arvutusmasinad ja intellekt

Alan Turing ...................................... 2572

Tõlkinud Elo Luur.......................................

Maajamaa muutumisi

Ott Kurs ........................................... 2607

Valik ukraina luulet .................................................................................................................. 2629

Tõlkinud Harald Rajamets.ja Ain Kaalep...

Sündmusi 1905. ja 1906. aastal .............................................................................................. 2645

Koostanud Voldemar Juhandi...................

Kolmas Eesti-retk. 1910

Lauri Kettunen ................................ 2666

Tõlkinud ja kommenteerinud Jüri Valge....

Arvustus: Raamat Soome Kirjanduse Seltsi ajaloost. 
Irma Sulkunen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1831–1892. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 952.) 
Helsinki: SKS, 2004. 310 s.

Sirje Olesk ..................................... 2708

Arvustus: Inimlikustatud ja instrumentaliseeritud tõde, teooriasse valatud temperament. William James. 
Pragmatism ja elu ideaalid. (Avatud Eesti raamat.) 
Tõlkinud Märt Väljataga. Tallinn: Vagabund, 2005. 381 lk.

Alvar Loog ..................................... 2715

Arvustus : Täiendusi Lumiste ja Piirimäe artiklile 
Sven Dimbergi kohta. Ülo Lumiste, Helmut Piirimäe. 
Sven Dimberg – en befrämjare av Newtons lära vid Tartu universitet på 1690-talet. – U.U.D.M HPM 
Report, 2004: 1. Uppsala: Uppsala University, Department of Mathematics, 2004. 31 lk; Preprints in Mathematical Sciences, 2004: 35. Lund: Lund University, Centre for Mathematical Sciences, 2004. 31 lk.

Jaak Peetre, Staffan Rodhe ........... 2729

Täiendus : Veel mõni sõna terrorismiohust. 
Karl K. Rebane, "Terrorism – tsivilisatsiooni tulevik?" – Akadeemia, 2005, nr 6, lk 1175–1187.

Karl K. Rebane .............................. 2742

Abstracts ................................................................................................................................. 2743

Riigivolikogu välis- ja riigikaitsekomisjoni protokollid 1938–1940. IV ......................................2751

.Koostanud ja kommenteerinud Heino Arumäe