AKADEEMIA nr. 4 – 2006

Didaktika ja metoodika

Peeter Olesk .................................... 723

Päev keset elu

Jan Kaus .......................................... 736

Semiootika ja eetika

John Deely. Küsinud Urve Eslas ...... 741

Tõlkinud Triin Kallas.................................

Märkus seose kohta relatiivsusteooria ja idealistliku filosoofia vahel

Kurt Gödel ....................................... 763

Tõlkinud Piret Kuusk................................

Reaalne ja ebareaalne aeg

Piret Kuusk ..................................... 771

Ferdinand Minding ja diferentsiaalgeomeetria Keiserlikus Tartu Ülikoolis: 200 aastat Ferdinand Mindingi sünnist

Ülo Lumiste ..................................... 782

Läänepoolne vaade brittide ja teiste põhjaeurooplaste algupärale

Kalevi Wiik ....................................... 802

Eestlastest ohvitserid Vene armees 19. sajandil

Mati Kröönström .............................. 808

Mälestusi Mana esimestest aastatest

Alur Reinans .................................... 841

Arvustus: Lähiajaloo keerulistel radadel. Eesti ajalugu VI: Vabadussõjast iseseisvumiseni. Kirjutanud Ago Pajur, Tõnu Tannberg, Lauri Vahtre, Jüri Ant, Mart Laar, Kaido Jaanson, Mart Nutt, Raimo Raag, Sulev Vahtre, Andres Kasekamp. Tegevtoimetaja Ago Pajur ja Tõnu Tannberg. Peatoimetaja Sulev Vahtre. 
Tartu: Ilmamaa, 2005. 463 lk.

Vello Helk ........................................ 875

Väitlus: Toivo Maimets, "Kas siniste silmade, valgete õite ja haiguste geenid on olemas?". – Akadeemia, 2005, nr 11, lk 2344–2384.

Raik-Hiio Mikelsaar ......................... 891

Väitlus: Toivo Maimets, "Kas siniste silmade, valgete õite ja haiguste geenid on olemas?". – Akadeemia, 2005, nr 11, lk 2344–2384.

Toivo Maimets ................................. 897

Väitlus: Tervist, Erkki Luuk! Erkki Luuk, "Kõnetegude teooria, illokutiivse loogika ja pragmapoeetika analüüs". – Akadeemia, 2006, nr 2, lk 399–438.

Arne Merilai .................................... 898
Abstracts .................................................................................................................................. 903

Riigivolikogu välis- ja riigikaitsekomisjoni protokollid 1938–1940. VIII. Lisa: Riiginõukogu välis- ja riigikaitsekomisjoni protokollid

Koostanud ja kommenteerinud Heino Arumäe ........................................................................ 913