AKADEEMIA nr. 8 – 2006

Paul Gauguini maalidetagune revolutsioon

Margus Lattik ................................... 1651

Jalutuskäik

Henry David Thoreau ....................... 1675

Tõlkinud Tiiu Speek....................................

Luulet

Billy Collins ...................................... 1725

Tõlkinud Ann Must......................................

Konservatiivne revolutsioon: mässumeel ja alalhoid

Peeter Helme ................................... 1737

Mõjukad Eesti majandusmehed: Jüri Jaakson, Joakim Puhk, Otto Strandman

Jaak Valge ...................................... 1760

Teiste isikute ja nende eluavalduste mõistmine

Wilhelm Dilthey ................................ 1779

Tõlkinud Andrus Tool.................................

Wilhelm Dilthey elufilosoofia ja hermeneutika

Andrus Tool .................................... 1798

Arvustus: Saksa doktorike. Meie Mommsen. Paul Johansen. 
Kaugete aegade sära. Koostaja Jüri Kivimäe. (Eesti mõttelugu 65.) Tartu: Ilmamaa, 2005 [tegelikult 2006]. 528 lk.

Anti Selart ....................................... 1836

Abstracts ................................................................................................................................. 1850

Viimased mõtted. I

Henri Poincaré ............................... 1861

Tõlkinud Maido Rahula.............................