AKADEEMIA nr. 4 – 2007

Loomemasinad ja indeterministlik kunstipraktika

Raivo Kelomees ................................. 699

Mitte-memuaarid. II

Juri Lotman ........................................ 746

Tõlkinud Malle Salupere............................

Arutlus tahtevabadusest

Bardaisan .......................................... 780

Tõlkinud Amar Annus.................................

Suhtumisest maagidesse Uues Testamendis*

Peeter Roosimaa ............................... 803

Haigus kui staatusesümbol: Traditsioon, lähiminevik ja tänapäev

Marju Torp-Kõivupuu .......................... 812

Luulet

Ilona Laaman ..................................... 848

Päikeseneitsite institutsioon inkade juures: Nende roll religioonis ja ühiskonnas*

Tarmo Kulmar .................................... 856

Arvustus: Ühe mehe elust. Jaan Einasto. Tumeda aine lugu.
Tartu:  Ilmamaa, 2006. 528 lk.

Ene Ergma ........................................ 869

Arvustus: Inimsusvastased kuriteod ja okupatsioonivõim. 
Estonia 1940–1945: Reports of the Estonian International Commission for the Investigation of Crimes Against Humanity. Ed. by Toomas Hiio, Meelis Maripuu and Indrek Paavle.  Tallinn: Inimsusevastaste Kuritegude Uurimise Eesti Sihtasutus, 2006. XXX + 1337 pp.

Seppo Myllyniemi .............................. 873

Tõlkinud M. O............................................

Arvustus: Raamidest väljas (aja)lugu. Ruth Bettina Birn.
Die Sicherheitspolizei in Estland 1941–1944: Eine Studie zur Kollaboration im Osten. (Sammlung Schöningh zur Geschichte und Gegenwart.) Paderborn: Ferdinand Schöningh, 2006. 286 S.

Meelis Maripuu ................................. 876
Abstracts ................................................................................................................................... 885

Teine traktaat valitsemisest: Essee tsiviilvalitsuse tegelikust algusest, ulatusest ja eesmärgist. II

John Locke ....................................... 893

Tõlkinud Alar Kilp......................................

* Tärniga märgitud artikkel on eelretsenseeritud.