AKADEEMIA nr. 1 – 2008

Sündmusterikas aasta

Helmut Maandi ...................................... 3

Luulet

Harald Parrest .................................... 10

Kõlbluse "kuldreegel" kui üldinimlik väärtus

Leonid Stolovit ................................. 20 

Tõlkinud Kajar Pruul.................................

Mõnest pettuse tüübist

Wolfgang Künne ................................ 41

Tõlkinud Indrek Männiste.........................

Vastutusstruktuuride muutumisest teaduslik-tehniliste edusammude tingimustes

Ulfrid Neumann .................................. 63

Tõlkinud Mart Kuldkepp............................

Ajakirjanduslikud teemalained – kas ka muutuste katalüsaatorid?

Halliki Harro-Loit, Marianne Paimre ... 82

"See on ju elementaarne, Watson!": Sir Arthur Conan Doyle ja Sherlock Holmes

Maido Sikk ......................................... 96

Looded

William Thomson (lord Kelvin) .......... 114

Tõlkinud Tanel Toobik...............................

Vaade Siberile väljastpoolt: 18. sajandi teaduslikud Siberi-ekspeditsoonid

Aivar Jürgenson ............................... 139

Arvustus: Arstieetika seab esikohale patsiendi huvid. 
Maailma Arstide Liit. Arstieetika käsiraamat
Tõlge eesti keelde. Eesti Arstide Liit ja Tartu Ülikooli arstiteaduskond. Tartu: Elmatar,  2007. 134 lk.

Ain-Elmar Kaasik ............................. 159

Arvustus: Tänuväärt suurteos. Cornelius Hasselblatt.
Geschichte der estnischen Literatur: Von den Anfängen bis zur Gegenwart. Berlin-New York: Walter de Gruyter, 2006. XIX, 869 S.

Malle Salupere ................................. 164

Väitlus: Kanep – kui harilik ja kui ravimlik? Aune Altmets, "Harilik kanep kui ravimtaim" – Akadeemia, 2007, nr 6, lk 1301–1345.

Armin Sepp, Tiina Sepp .................. 180
Abstracts .................................................................................................................................. 192

Mis saab edasi?: Päevik 1931–1940. V

Elmar Kirotar .................................... 201