AKADEEMIA nr. 3 – 2008

Mis on metafüüsika?

Bruno Mölder ...................................... 507

Reis Araratile

Friedrich Parrot ................................... 519

Tõlkinud Heino Pedusaar 

Jakob Ploomi kirjad sõjast: Kirjakonventsioonid ja isiklik tragöödia*

Andreas Kalkun .................................. 559

Tervitusi karmist tundrast: Kirju Vorkutast 1948–1951............................................................. 590

Sündmusterikas aasta ja Helmut Maandi

Jaak Maandi ....................................... 622

Luulet

Elläi Tuulepäälse ................................ 632

Sellest, mis on olemas

Willard Van Orman Quine ................... 637

Tõlkinud Bruno Mölder................................

Asjaolude maailm

David M. Armstrong ........................... 658

Tõlkinud Bruno Mölder................................

Arvustus: Mis on inkadel öelda? Tarmo Kulmar. Tõsilood muinasrahvastest. (Eesti mõttelugu 76.) 
Tartu: Ilmamaa, 2007. 348 lk.

Andres Herkel ................................... 677

Arvustus: Eesti maailmaatlastest. Maailma atlas.
Toim. Jaak Meitern. Tallinn: Trak Pen, 2007. 244 lk.

Taavi Pae .......................................... 680

Väitlus: Kes kasutas esimesena eesti keeles sõna rahvus? Triinu Ojamaa, Kanni Labi. "Natsioon, natsionalism ja muusika: Eesti näide." –  Akadeemia, 2007, nr 11, lk 2343–2369.

Vello Paatsi ...................................... 684
Abstracts .................................................................................................................................. 687

Mis saab edasi?: Päevik 1931–1940. VII

Elmar Kirotar .................................... 697

* Tärniga märgitud artikkel on eelretsenseeritud.