AKADEEMIA nr. 9 – 2008

Mhedruli

Ain Kaalep ...................................... 1867

"Vaba ja sotsiaalne" kui õiguspõhimõte. II

Joachim Rückert ............................. 1872

Tõlkinud Marju Luts-Sootak.......................

Modernne eraõigus kui vabade vaba vabadusõigus – riigi toel

Marju Luts-Sootak ........................... 1897

Kas tulevik toob uputuse või jääväljad?

Kalju Eerme .................................... 1928

Uus induktsioonimõistatus

Nelson Goodman ............................ 1959

Tõlkinud Anto Unt......................................

"Uus induktsioonimõistatus", selle kontekst ja tähtsus

Daniel Cohnitz ................................ 1979

Tõlkinud Jaan Kangilaski..........................

Aruanne El Grecole: 5. peatükk: Algkool

Nikos Kazantzakis ......................... 2007

Tõlkinud Kaarina Rein.............................

Geislingeni Eesti Gümnaasiumis

Hellar Grabbi ................................. 2018

Arvustus: Uuest külmast sõjast eestlase pilguga. 
Edward Lucas. Uus külm sõda: Kremli sünge vari Venemaa ja Lääne vahel. Inglise keelest tõlkinud Marek Laane. Tallinn: Varrak, 2008. 246 lk.

Kaja Tael ....................................... 2062

Abstracts ................................................................................................................................. 2066

Arutlus inimeste ebavõrdsuse päritolust ja põhjustest. I

Jean-Jacques Rousseau .............. 2075

Tõlkinud Mirjam Lepikult.........................