AKADEEMIA nr. 10 – 2008

Eesti Teaduste Akadeemia ajas ja ruumis

Richard Villems .................................. 2107

Akadeemiad ajas ja ruumis

Jüri Engelbrecht ................................. 2116

"Oma kuulsuse aluseks peaksid  meil  olema  oma kultuuritöö väärtused…": Kõne Eesti Teaduste Akadeemia avaaktusel 22. oktoobril 1938.a

Konstantin Päts ................................ 2131

Eesti teaduse tummine tee

Ain Heinaru ...................................... 2135

Valik arvamusi läbi aastate: Raimund Hagelberg, Mart Saarma, Boris Tamm, Ene Ergma, Arvo Krikmann, Agu Laisk, Hans-Voldemar Trass, Harald Keres, Anto Raukas, Rein Küttner, Enn Tõugu, Raimund Ubar, Ain-Elmar Kaasik ..................... 2153

Eesti NSV Teaduste Akadeemia süsteemi lagunemine: Eneseotsingute aastad 1987–1997

Ken Kalling, Erki Tammiksaar ........... 2189

Libateaduse anatoomiast ja taksonoomiast

Peeter Saari ..................................... 2225

Ühest Thomas Johann Seebecki laineid löönud avastusest optikas

Hillar Aben ....................................... 2240

Eesti, eksiil ja Välis-Eesti: Väike mentaliteedilugu

Jaan Undusk .................................... 2257

Solitonide kohtumine — õrn embus või vihane võitlus?

Tarmo Soomere ............................... 2287

Arvustus: Raamat ainsana maailmas Tallinnas säilinud 16. sajandi käsikirjast.  Die Arithmetik-Vorlesung des Georg Joachim Rheticus. Wittenberg 1536. Eine kommentierte  Edition der Handschrift X-278(8) der Estnischen Akademischen Bibliothek. Herausgegeben von Stefan Deschauer. Augsburg: ERV DR Erwin Rauner Verlag, 2003. XIV+53+69S.

Ülo Lumiste ..................................... 2316

Abstracts ................................................................................................................................. 2323