AKADEEMIA nr. 11 – 2008

Sookategooriad keeles ja maailmas

Silvi Tenjes ....................................... 2339

Arutledes reeglitega

Joseph Raz ....................................... 2359

Tõlkinud Hent Kalmo...................................

Reeglid filosoofias: Intervjuu

Hent Kalmo, Joseph Raz .................. 2379

Valitud värsid

Hando Runnel ................................... 2395

Riigi sisejulgeolekut tagava jälitustegevuse eesmärgid ja kontroll I

Saale Laos ........................................ 2403

Reekviem unistusele: Venemaa-Gruusia sõja mõningatest julgeolekupoliitilistest mõjudest Eestile

Rein Tammsaar ................................ 2447

Eesti ja Soome looduseuurijate sidemetest enne 1940. aastat

Erich Kukk, Antti Pekkarinen ........... 2461

Tõlkinud Erich Kukk...................................

Viiepäevase muinasnädala võimalikkusest*

Jaanis Prii ........................................ 2492

Arvustus: Terrorismi anatoomia: Viktor Ternovi mälestused juudisoost kaasvõitlejatest.  V. M. Ternov. V partii sotsialistov-revoljutsionerov: Vospominanija o vosjmi liderah. Podgot. teksta i komm. A. P. Novikova i K. Huzer. 
SPb: Dmitrii Bulanin, 2007. 528 str.

Tatjana Šor ....................................... 2508

Väitlus: Väliseestlase mõistest. Jaan Undusk, "Eesti, eksiil ja Välis-Eesti: Väike mentaliteedilugu". – Akadeemia, 2008, nr 10, lk 2257–2286.

Alur Reinans .................................... 2515

Abstracts ................................................................................................................................. 2520

Arutlus inimeste ebavõrdsuse päritolust ja põhjustest. II

Jean-Jacques Rousseau .................. 2531

Tõlkinud Mirjam Lepikult.............................

* Tärniga märgitud artikkel on eelretsenseeritud.