AKADEEMIA nr. 4 – 2009

Eesti Rahva Muuseum 100

Krista Aru ........................................... 651
Eesti Rahva Muuseumi asutamisprotokollid ............................................................................ 658

"Mis täna veel saada on, seda homme enam ei leidu!":
Vanavara kogumisest Eesti Rahva Muuseumi algaastail

Piret Õunapuu ................................... 665

Sant Simon

Jaan Lintrop ....................................... 684

Kui Kremli täht valgustas muuseumi: Stalinismiaegsetest ümberkorraldustest Eesti muuseumides

Inge Kukk ......................................... 690

Lõik eesti folkloorikogumise loost: Nõukogude aja helisalvestused

Janika Oras ...................................... 703

Viljandimaa käsitöömeistritest rakendusantropoloogia vaatenurgast

P.-K. Parts, M. Rennu, L. Jääts, A. Matsin, J. Metslang ...725

Eesti Põllumajandusmuuseumi lugu

Aimur Joandi ..................................... 746

Kiri Peterburi Teaduste Akadeemiale

Hans Sloane ...................................... 764

Tõlkinud Ilmar Anvelt.................................

Hans Sloane, Johann Amman ja Peterburi Teaduste Akadeemia

Pärtel Piirimäe ................................... 765

Muuseumi mõte: Eesti muuseumide identiteedimuutustest 19.–20. sajandil

Mariann Raisma ................................ 774

Vastutuse võtmine: Esteetika õppetunnid

Hilde Hein .......................................... 797

Tõlkinud Kadri Lutt.....................................

Ülikoolimuuseumid — kellele ja milleks?

Lea Leppik, Reet Mägi ...................... 809

Eesti Arhiivi Austraalias: Noppeid Hugo Salasoo kirjavahetusest Kaljo Käärikuga

Anne Valmas .................................... 829
Abstracts .................................................................................................................................. 859